เปิดเวบเมื่อ 06/11/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 28/11/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 18เว็บบอร์ด
   
   
Total: 0:               
 
    
มาตราฐานกล่องลวดตาข่าย [No. 0]

กล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส ให้ใช้กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปลูกบาศก์ ประกอบรูปตาข่าย

เหล็ก นำมาพับขึ้นรูปกล่อง โดยมีลวดเหล็กโครงกล่องยึดขอบทุกด้านฝาปิดกล่องจะต้อง

แยกส่วนออกจากตัวกล่อง

ตาข่ายเกเบี้ยนและแมทเทรสเป็นตาข่ายลวดเหล็กที่นำมาพันเกลียวเป็นหกเหลี่ยม และมีขนาดของช่องตาข่าย ดังนี้

- ขนาด 10x12 ซม. หรือน้อยกว่า สำหรับกล่องเกเบี้ยน

- ขนาด 6x8 ซม. สำหรับกล่องแมทเทรส

ลวดเหล็กตาข่าย,ลวดเหล็กโครงกล่องและลวดที่ใช้ผูกยึดของกล่องเกเบี้ยนและ

แมทเทรสให้ใช้ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

16.3.1 การต้านทานแรงดึงลวดเหล็กที่เคลือบสังกะสีจะต้องมีการต้านแรงดึง(TENSILE

STRENGTH) ระหว่าง 3,800-5,500 กก/ซม 2 (38-55 กก./มม.2) โดยวิธีทดสอบ

ตาม มอก.71

16.3.2 น้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ น้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ ลวดเหล็กแต่ละขนาด

จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3.2-5 ในกรณีของลวดที่ไม่มี

กำหนดไว้ในตารางที่ 3.2-1 ลวดที่นำมาใช้จะต้องมีน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ

เป็นไปตาม มอก.71

ขนาดและมิติต่างๆของกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรสให้ยึดถือตามขนาดที่วิศวกร

ผู้ออกแบบกำหนดไว้ ในกรณีที่แบบไม่ได้กำหนดขนาดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ขนาดดังนี้

- กล่องเกเบี้ยน ให้ใช้ขนาด 1x2x0.50 ม.

- กล่องแมทเทรส ให้ใช้ขนาด 2x6x0.30 ม.

กล่องเกเบี้ยนและแมทเทรสที่มีด้านยาว ยาวมากกว่า1 ม. จะต้องแบ่งกั้นทุกระยะ 1 ม.

การผูกยึดเพื่อขึ้นรูปกล่องและการผูกยึดระหว่างกล่องที่เรียงชิดติดกันเข้าไว้ด้วยกัน ให้

ผูกยึดด้วยลวดเหล็กที่มีขนาดและคุณสมบัติตามกำหนดในตารางที่ 3.2-5 โดยการพันรัดลวด 1 รอบ และ 3 รอบ

การผูกยึดกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส สามารถเลือกผูกยึดด้วยแหวนรัดรูปตัว C

(SPENAX) ของ STANLEY หรือเทียบเท่าได้ ให้ผูกยึด 1 ช่องเว้น 1 ช่อง สลับกัน แหวน

รัดรูปตัว C จะต้องทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.2 มม.

มีน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบไม่น้อยกว่า 270 กรัม/ม.2 และสามารถต้านแรงดึง (TENSILESTRENGTH) เท่ากับหรือมากกว่า 170 กก./มม.2 ก่อนนำไปใช้จะต้องจัดส่งแคตตาล๊อกเครื่องมือและตัวอย่างแหวนรัดให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปใช้

ในกรณีของกล่องแมทเทรสชนิดหุ้ม พีวีซี

นอกจากลวดเหล็กเคลือบสังกะสี จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15.1 – 15.7 และตารางที่

3.2-1 แล้ว พีวีซี ที่จะหุ้มต้องหุ้มอย่างสม่ำเสมอและมีความหนาของ พีวีซี เฉลี่ยประมาณ0.5 + 0.05 มม. โดยจะต้องไม่มีส่วนใดของลวดที่ถูกหุ้มด้วยพีวีซีหนาน้อยกว่า 0.4 มม.พีวีซี ที่หุ้มจะต้องไม่มีรอยแตกปริ แตกร้าวและต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อน

 

By : kjtrade  email  (อ่าน 19340 | ตอบ 2)  (04/06/2556 16:07:30)
Total: 0:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง