02-1620750

ใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทอ

฿0.00
ใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทอ,ผ้าใยไม่ถักทอ,ผ้าใยกรองน้ำ
  • หมวดหมู่ : วัสดุสังเคราะห์งานดิน
  • รหัสสินค้า : 000002

รายละเอียดสินค้า ใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทอ

Non-Wowen Geotextile
 
บริษัทมีจำหน่าย ยี่ห้อ Benefit และ Polyfelt และ Tusco สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
 
เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้้า เช่น การทำอ่างเก็บน้้าดี / น้้าเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม
- บ่อขยะ
- เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
- งานพนังกันดิน
- งานถนน
- งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ
- ระบายน้้าใต้ดิน
 - Geotextile เสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
-เป็นชั้นกรองวัสดุหลังโครงสร้างกล่อง Gabions & Mattresses
-ชั้นระบายน้ำในงานบ่อขยะ อ่างเก็บน้ำ
-งานเสริมกำลังดินป้องกันการสไลด์ของไหล่ถนน
-ป้องกันวัชพืชปกคลุม Weed Control Sheet 
 
หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function)

1. ใช้ทำหน้าเป็นการแยกชั้นวัส
ดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัวของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดินก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปูเพื่อ
ป้องกันวัสดุมวลรวมที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ – คุณสมบัติหลักในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ

 
 
Geotextile มี 3 ชนิด แบบ Non-Wowen Geotxtile 2 ชนิด มีสีเทาและสีขาว และ Wowen Geotextile มีสีดำ หรือสีอื่นๆแล้วแต่ผู้ผลิตส่
Geotextile มีความหนาตั้งแต่ 0.8-5 mm น้ำหนัก 100-800 g/m2
 
ใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทอ บริษัทจำหน่าย 2 ชนิด
 
1. Non-Wowen Geotextile ชนิด Filament Geotextile แบบไม่ถักทอ เส้นใยยาว
2. Non-Wowen Geotextile ชนิด Staple fiber needle punched geotextile แบบไม่ถักทอ เส้นใยสั้น

 

แบบคุณภาพสูงไม่ถักทอแบบเส้นใยยาว

High Quality Filament needle punched nonwoven geotextile

 

Filament geotextile mainly applied in water conservancy, road, railway, dam and tunnel for separation, filtration, reinforcement and drainage of projects

Properties of Filament nonwoven geotextile

 

ราคาตั้งแต่ 20-60 บาทต่อตารางเมตร

 

ยี่ห้อ Polyflet สำหรับสเปค กรมโยธา กรมชลประทาน 

ยี่ห้อ benefit สำหรับงานทั่วไป