02-1620750

เกี่ยวกับเรา

02-1620750

 

บริษัท เบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด  จำหน่ายผลิตภัณฑ์

-กล่องเกเบี้ยน กล่องแมสเทรส เคลือบสังกะสีและหุ้มPVC(Gabion, Mattress,) 

-นวัตกรรมกล่องเกเบี้ยนและกล่องเมทเทรส

-ใยสังเคราะห์ แบบถักทอและไม่ถักทอ Wowen Geotextile, Non-Wowen Geotextile

-Geocell, Geomembrane, Geonet, Geogrid

-Water Stop,ดินเหนียวสังเคราะห์,ดินเหนียวสังเคราะห์

-มาตรฐานราชการ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยาการน้ำ เป็นต้น

-บริการติดตั้งกล่องเกเบี้ยนเมทเทรส สำหรับป้องกันตลิ่ง งานโชว์หิน

เวลาให้บริการ

ติดต่อสอบถามได้ในเวลา

ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-18.00

ตอบอีเมล์ทุกๆ วัน