02-1505867

เกี่ยวกับเรา

02-1505867

 

บริษัท เบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด  จำหน่ายผลิตภัณฑ์

-กล่องเกเบี้ยน กล่องแมสเทรส เคลือบสังกะสีและหุ้มPVC(Gabion, Mattress,Terramesh)

-ใยสังเคราะห์ แบบถักทอและไม่ถักทอ Wowen Geotextile,Non-Wowen Geotextile

-Geocell,Geomembrane,Geonet,Geogrid

-Water Stop,ดินเหนียวสังเคราะห์ GCL

-มาตรฐานราชการ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยาการน้ำ เป็นต้น

-บริการติดตั้งกล่องเกเบี้ยนเมทเทรส สำหรับป้องกันตลิ่ง งานโชว์หิน

เวลาให้บริการ

ติดต่อสอบถามได้ในเวลา

ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-18.00

ตอบอีเมล์ทุกๆ วัน