02-1620750

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัทเบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

186-4-14504-8

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัทเบนนิฟิท มีเดีย จำกัด

145-2-20337-3

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทเบนนิฟิทเคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

391-1-04380-6

( รายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัทเบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

186-4-14504-8

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัทเบนนิฟิท มีเดีย จำกัด

145-2-20337-3

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทเบนนิฟิทเคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

391-1-04380-6

( รายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัทเบนนิฟิท เคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

186-4-14504-8

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัทเบนนิฟิท มีเดีย จำกัด

145-2-20337-3

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัทเบนนิฟิทเคแอนด์เจ แอทโซซิเอส จำกัด

391-1-04380-6

( รายวัน )