02-1620750

วัสดุสังเคราะห์งานดิน

วัสดุสังเคราะห์ทางธรณี (GEOSYNTHETICS)
วัสดุสังเคราะห์ทางธรณี เป็นสารประกอบโมเลกุล ใช้เสริมสิ่งก่อสร้างทางชลศาสตร์และโยธาแบบต่างๆ ให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น วัสดุสังเคราะห์ทางธรณีเหล่านี้ประกอบด้วย
แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)
ตะแกรงเสริมกำลังดิน (Geogrid)
วัสดุสังเคราะห์ผสมอื่นๆ (Geocomposite) 
ตัวอย่างโดยส่วนมากที่ใช้คือ
เป็นชั้นกรองวัสดุหลังโครงสร้างกล่อง Gabions & Mattresses&Terramesh
ชั้นระบายน้ำในงานบ่อขยะ อ่างเก็บน้ำ ป้องกันตลิ่ง ดินสไลด์ ป้องกันการยึดเกาะดิน 
งานเสริมกำลังดินป้องกันการสไลด์ของไหล่ถนน Erosion Work
ตะแกรงรองปลูกหญ้า Geomat
ถุงทรายขนาดใหญ่ Geotube
แผ่นคอนกรีตสังเคราะห์ Concrete Cloth Mat

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ